โมเดลโรงเรียนอนุบาลของจีนที่กำลังดังไปทั่วโลก

ในโรงเรียนอนุบาลกว่า 130 แห่งในอำเภออันจี๋ ประเทศจีน มีลานกว้างเต็มไปด้วยเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นและปีนป่ายตลอดทั้งช่วงเช้า แต่ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเหล่านี้ ไม่ได้มีสไลด์เดอร์พลาสติกหรือเครื่องเล่นสำเร็จรูปเลย แต่กลับเอาบันไดไม้ไผ่มาต่อกับไม้กระดานเป็นทอด ๆ เดินทรงตัวอยู่บนถังเหล็กขนาดใหญ่ กระโดดจากที่สูงกันลงมาบนเบาะที่รองอยู่บนพื้นบาง ๆ และในวันนั้นฝนตก ก็ใส่ชุดกันฝนออกไปลุยน้ำ การไปโรงเรียนคือการเล่นในสนามที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

คุณครูยืนอยู่บริเวณรอบ ๆ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่มีความตั้งใจในการทำความเข้าใจการเล่นของเด็ก ๆ และความคิดของเขา หลาย ๆ คนใช้กล้องเก็บภาพและวีดีโอการเล่นของเด็ก ๆ เพื่อบันทึกเป็นเครื่องมือการสะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในภายหลัง…


เทอมนี้ พลับมีเลือกเรียนคลาส Children’s Literature ซึ่งสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพของหนังสือเด็กค่ะ

อาจารย์ที่สอนพลับเป็น Creative Director ของนิตยสารที่วิเคราะห์หนังสือเด็กที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ชื่อ Horn Book Magazine ซึ่งที่ออฟฟิสอาจารย์จะได้รับหนังสือเด็กทุกเล่มที่พิมพ์ในอเมริกา เด็กนักเรียนที่ Harvard เลยได้ความอนุเคราะห์ไปด้วย เพราะทุกครั้งที่อาจารย์มาสอน ก็จะติดหนังสือมาด้วยไม่เคยต่ำกว่า 20 เล่ม !

พลับเลยได้เห็น ได้อ่าน และมีรายชื่อของหนังสือเด็กดีๆ ที่อาจารย์คัดมาให้เยอะแยะเลยค่ะ…


ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบบูรณาการตั้งแต่เด็ก ๆ

Why STEM in Early Childhood?

เด็กๆทำความรู้จักโลกใบนี้ได้ผ่านการเรียนรู้เรื่อง STEM…เด็กๆต่างมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู่ ตั้งแต่เรื่องนกทำไมถึงบินได้ยันภูเขาสูง การกำเนิดสายรุ้งไปจนถึงทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม

…แต่เด็กๆ ได้มีโอกาสแค่ไหน ที่จะได้ค้นพบคำตอบของคำถามเหล่าด้วยตนเอง?

การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นผ่านการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การสร้าง หรือการทดลอง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจในสิ่งรอบตัว การเรียน STEM จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเขาได้ดีขึ้น

STEM…


นักคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาได้ตั้งแต่ยังเล็ก

“Not all types of play is created equal” — Mitch Resnick (MIT)

การเล่นของเด็ก ๆ มีหลากหลายแบบ ซึ่งต่างก็มีประโยชน์ต่างกันและนำไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

แต่หากเราอยากเลือกของเล่นหรือกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เราสามารถมองจากมุมของ Dr. Marina Bers อาจารย์จาก Tufts University (ท่านมีแลปวิจัยด้านพัฒนาการเด็กผ่านเทคโนโลยีและของเล่น) เรื่องการเล่นค่ะ

PLAYPEN vs. PLAYGROUND

Marina Bers จาก เสนอว่า เราสามารถแยกการเล่นของเด็กๆ ออกได้เป็นสองประเภท เป็นแบบ playpen หรือแบบ…


เคล็ดลับการออกแบบการเรียนรู้สนุก ๆ ด้วย Creative Learning Spiral

งานวิจัยของอาจารย์ Mitchel Resnick ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT นั้นโฟกัสเรื่องการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนที่ “สร้างสรรค์” ผ่าน 5 ขั้นตอน ที่เมื่อใช้และทำตามแล้วนั้น สามารถเสกห้องเรียนที่น่าเบื่อให้กลายเป็นคลาสที่ active และมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง !

LEARNING IS…
ที่มาและความคิดของอาจารย์ มาจากความเชื่อที่ว่า เราทุกคนเรียนรู้ผ่านการได้ลงมือทำ ไม่ใช่การท่องจำหรือการคิดอย่างเดียว ซึ่งพื้นที่ที่มีการเรียนรู้แบบได้ลงมือทำอย่างแท้จริงนั้น เริ่มหาได้ยากขึ้น เมื่อเราโตขึ้นก็กลายเป็นว่าเราอยู่กับการท่องจำหนังสือมากขึ้นเรื่อย ๆ…


How to cook up new recipes to play with your children at home.

I have a friend whose son loves Captain America; that is all he wants to be and play these days. It has been a whole month of mask-drawings, shield-makings, and fort-buildings!

Children play for the sake of…


How to create an inclusive learning experience from research-based principles.

In science, technology, engineering and math spaces, girls face stereotype threats from a young age that come in a variety of forms, such as through the media, products or unconscious biases by the people around them.

  • Research has found that girls lack confidence and interest in STEM, despite their ability…

Plub Limpiti

An education entrepreneur who curates pedagogy, writes curriculum, and tests assessments in the realm of play, learning, and creativity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store